V Orman Resort 
GÖYNÜK
 
GÖYNÜK

GÖYNÜK

Göynük, Bolu’nun en tarihi ilçelerinden biridir. İlçe, şeker fasulyesi, uğut marmeladı, tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri ile ünlüdür. 20. yüzyılın başlarına ait eski Türk evleri ile kentsel sit alanı ilan edilmiştir.

İlçede, Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Gazi Süleyman Paşa Cami (1335) ve Gazi Süleyman Paşa Hamamı (1335), Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Akşemseddin Türbesi (1464), Kurtuluş Savaşı’nı temsil eden Zafer Kulesi (1923) gibi eserler bulunmaktadır.

Göynük, Türklerden önce birçok medeniyetin egemenliğinde kalmıştır. Bölgede eski Hıristiyan dönemine, Friglere ve Romalılara ait kalıntılar bulunmaktadır.

İlçe, mevcut durumu ile tarihî dokusu bozulmamış ender rastlanan Osmanlı kasabalarından birisidir. Yaklaşık 700 yıllık bir mimari geçmişi bulunan Göynük yapıları, hâlen işlevlerini sürdürmektedir.

Göynük’te kültürel değerler halk tarafından korunmakta; yöresel folklor, yöresel mutfak kültürü ve sosyal ilişkiler geleneksele bağlı olarak yaşatılmaktadır.